Teamcoaching

Wil je de samenwerking tussen jou en je collega’s soepeler laten verlopen? Wil je makkelijker je doelen behalen en zorgen dat iedereen met plezier aan het werk is? Is het niet helder wat de taken, doelen en prioriteiten zijn van jouw team? Teamcoaching helpt om dit aan te pakken.

Bij teamcoaching ga je als team aan de slag onder leiding van een teamcoach. De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Vertrouwen in elkaar
  • Ruimte voor verschillen
  • Duidelijkheid over ieders rol en taken
  • onderlinge communicatie
  • Een gezamenlijk doel hebben

De aanpak

De teamcoaching begint met een intake met de opdrachtgever. Afhankelijk van wat er speelt, voer ik daarna een aantal individuele gesprekken met de teamleden. Ook sluit ik aan bij een teamoverleg om te ontdekken hoe de sfeer is. Daarna maak ik een aanpak voor de teamcoaching.

Stel dat deze takken symbool staan voor jouw team. Wat valt je op?

Het team gaat tenminste één keer in de natuur aan de slag. Door met elkaar in de natuur te zijn, neemt het relativeringsvermogen toen en wordt je als team creatiever in het bedenken van oplossingen.

degrootcoach@gmail.com | 06 41298334

%d bloggers liken dit: