Intervisie

Intervisie verruimt je blik!

De deskundigheid van je team vergroten door van elkaar te leren

Op een creatieve en persoonlijke manier bied ik een veilige leeromgeving voor professionals die beter willen worden in hun werk door intervisie (online of op locatie).

Wat is intervisie?

Intervisie betekent leren van elkaar en daardoor nog professioneler je werk doen.

Resultaat voor deelnemers

 • de deelnemers leren open vragen stellen en hun oordeel uitstellen.
 • de professionaliteit van de deelnemers wordt op een hoger niveau getild.
 • de deelnemers krijgen feedback op hun functioneren.
 • het ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Resultaat voor de organisatie

 • medewerkers leren afstand nemen door reflectie op de eigen positie en manier van werken.
 • ze worden zich bewust van eigen positie in de organisatie en de invloed daarvan op collega’s en omgeving.
 • medewerkers bieden ondersteuning en inspiratie aan collega’s.
 • het draagt bij aan een veilige bedrijfscultuur.
 • het leidt tot eenheid binnen de organisatie.

Intervisiebegeleiding door Walk&Talk coaching

De begeleiding bestaat uit 3 – 4 sessies van 2 uur door een ervaren intervisiebegeleider. De eerste sessie staat in het teken van kennismaken met elkaar. Ook spreken over wat intervisie is en hoe we met elkaar omgaan tijdens de intervisie. De sessies daarna bespreken we ongeveer twee casussen met behulp van verschillende intervisiemethoden. De begeleiding bestaat uit:

 • Het leiden van de sessies en het proces bewaken.
 • Het creëren van een veilige leeromgeving.
 • Aanbieden van verschillende intervisiemethodes.
 • Afspraken maken (zoals: wat ga je morgen anders doen?)
degrootcoach@gmail.com | 06 41298334

%d bloggers liken dit: